Möbelfakta

Möbelfakta logo

Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem som drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag. Möbelfakta startade som en kvalitetsmärkning redan 1972.

Möbelfakta är ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Kraven går hand i hand med krav på möbler som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Kammarkollegiet och ADDA Inköpscentral.